Technologie

Komunikacja

Bluetooth LE & Bluetooth 5
WiFi
ZigBee/XBee (with MESH support)
LPWAN (LoRaWAN, NB-IOT, LTE-M)
GNSS
GSM

Czujniki

Akustyczne, ultradźwiękowe
Światła, IR, UV, przeciwpożarowe
Temperatury, wilgotności
Akcelerometry, żyroskopy
Napięcia, prądu
Gazu, dymu
Cieczy
Uszkodzeń mechanicznych

Wbudowane procesory i kontrolery

AVR / NXP / PIC / STM / ARM
Intel
Microchip
Urządzenia analogowe
Texas Instruments

Software/Firmware

Assembler
C/C++
Python
R
Swift (iOS)
Java (Android)

Wdrożenia systemów

Integracje z już istniejącymi systemami
Integracje w ramach chmury
Kastomizacja

Instalacje

Wszystkie typy czujników wewnętrznych / zewnętrznych
Urządzenia bezprzewodowe
Telewizyjne systemy dozoru (CCTV)
Alarmy przeciwpożarowe
Systemy kontroli dostępu
Alarmy włamaniowe
Zabezpieczenia obwodowe
Sprzęt sieciowy
Kable

Wsparcie i utrzymanie

Bezpłatne usuwanie błędów / awarii przez cały okres eksploatacji
Bezpośredni kontakt z kierownikiem projektu
Zespół szybkiego reagowania