Tworzenie oprogramowania sprzętowego

 Oprogramowanie sprzętowe zapewnia funkcjonalność poszczególnych elementów sprzętowych. Przy tworzeniu oprogramowania sprzętowego inżynierowie pracują „na sprzęcie”, na którym działa dane oprogramowanie. Z tego też powodu posiadają gruntowniejszą wiedzę w zakresie projektowania obwodów cyfrowych, diagramów czasowych czy taktowania poszczególnych jednostek, a także wielu innych technologii.

Zapotrzebowanie na inżynierów/deweloperów oprogramowania sprzętowego gwałtownie rośnie ze względu na co raz to nowsze zastosowania technologii Internetu rzeczy (IoT) oraz przetwarzania M2M. Nie jest zaskoczeniem, że znalezienie bardzo dobrych programistów oprogramowania sprzętowego (tj. ludzi, którzy posiadają szerokie umiejętności w zakresie zarówno oprogramowania sprzętowego, jak i samego sprzętu) jest zadaniem dość trudnym.

Co zapewnimy podczas tworzenia oprogramowania sprzętowego?

1

Pozyskanie wymagań klientów

Zanim zaczniemy projektować architekturę dla systemu wbudowanego lub jego oprogramowania sprzętowego, upewniamy się, że posiadamy wszystkie konieczne wymagania. Odpowiednio napisane wymagania określają, jakie zadanie dany produkt ma zrealizować, tzn. co może zapewnić swoim użytkownikom. Kluczem do sukcesu są testy. Jeżeli wymaganie jest napisane poprawnie, zostanie przeprowadzony zestaw testów, by sprawdzić czy to wymaganie jest spełnione.

2

Oddzielenie architektury od projektowania

Architektura opisuje trwałe atrybuty, jest trudna do zmiany i musi zostać staranne sprawdzona z uwzględnieniem zamierzonych i dopuszczalnych zastosowań produktów.

Architektura nie zawiera nazw funkcji ani zmiennych. Dokument projektowy oprogramowania sprzętowego identyfikuje takie szczegółowe dane jak np. nazwy i zakresy odpowiedzialności za zadania w ramach poszczególnych modułów lub sterowników urządzeń, a także dotyczące interfejsów między podsystemami. Kategorie, zadania, funkcje / metody, parametry oraz nazwy zmiennych, które muszą zostać uzgodnione przez wszystkich wdrożeniowców.

3

Zarządzanie czasem

Dla większości systemów określone są wymagania (miękkie lub twarde) do spełnienia natychmiast (w czasie rzeczywistym) lub z możliwym opóźnieniem (w czasie nierzeczywistym). Miękkie wymagania (terminy) są zazwyczaj najtrudniejsze do jednoznacznego zdefiniowania, przetestowania i wykonania. W przypadku określonych wymagań (terminów), pierwszym krokiem w architekturze jest „wypchnięcie” jak największej ilości wymagań czasowych z oprogramowania na sprzęt.

4

Testowanie projektu

Każdy wbudowany system lub moduł musi zostać odpowiednio przetestowany. Ogólnie rzecz biorąc, testowanie należy wykonać w kilku etapach. Najczęstsze etapy testowania to:

  • Testy systemowe, których zadaniem jest sprawdzenie czy dany produkt jako całość spełnia lub przekracza podane wymagania. Najlepiej, gdy testy systemowe są opracowywane poza działem inżynierii oprogramowania, choć mogą opierać się na wytycznych przygotowanych przez inżynierów.
  • Testy integracyjne, których zadaniem jest weryfikacja czy podzbiór podsystemów określonych w schematach projektowych współgra zgodnie z oczekiwaniami i przynosi pozytywne rezultaty. Testy integracyjne najlepiej opracowuje dedykowana grupa testująca lub osoba z umiejętnościami w zakresie inżynierii oprogramowania.
  • Testy jednostkowe, których zadaniem jest sprawdzenie, czy poszczególne komponenty oprogramowania zidentyfikowane na poziomie pośrednim projektu działają zgodnie z oczekiwaniami wdrożeniowców. Oznacza to, że są przeprowadzane na poziomie publicznego API przekazanego przez dany komponent innym komponentom. Testy jednostkowe najlepiej opracowują ci sami ludzie, którzy piszą testowany kod.

5

Planowanie zmian

Przed planowaniem musimy najpierw zrozumieć, jaki rodzaj zmian wymaga wprowadzenia, a następnie odpowiednio zaprojektować oprogramowanie sprzętowe, aby ułatwić ich wprowadzenie. Jeżeli oprogramowanie jest dobrze zaprojektowane, różnorodność funkcji może być zarządzana za pomocą pojedynczego programu w oparciu o przełączniki behawioralne (działające w trakcie kompilacji lub wykonywania kodu) w oprogramowaniu sprzętowym. Podobnie do dobrej architektury można bez problemu dodać nowe funkcje bez naruszania funkcjonalności istniejącego produktu.

Zróbmy razem coś wspaniałego

Po prostu daj nam znać o swoim wyzwaniu

Your task